1RU MKQ

  • DVB-C болон DOCSIS, MKQ124-д зориулсан Cloud, Power Level болон MER бүхий 1RU QAM анализатор

    DVB-C болон DOCSIS, MKQ124-д зориулсан Cloud, Power Level болон MER бүхий 1RU QAM анализатор

    MKQ124 нь дижитал кабель болон ОССК сүлжээний эрүүл мэндийг хянах, мэдээлэх зорилготой хүчирхэг, хэрэглэхэд хялбар QAM анализатор юм.

    Энэ нь тайлангийн файлд хэмжилтийн бүх утгыг тасралтгүй бүртгэж, илгээх боломжтойSNMPХэрэв сонгосон параметрийн утгыг тогтоосон босго хэмжээнээс хэтрүүлсэн бол бодит цаг хугацаанд барьж авдаг.Алдааг олж засварлахад aWEB GUIФизик RF давхарга болон DVB-C / DOCSIS давхаргууд дээр хянагдсан бүх параметрүүдэд алсаас / дотоод хандалтыг зөвшөөрдөг.